banner

PHỤC HỒI ĐẤT NHIỄM DẦU

PHỤC HỒI ĐẤT NHIỄM DẦU VỚI CHẤT TẨY RỬA SINH HỌC KEEEN – SOIL REMEDIATION

Phục hồi đất nhiễm dầu cùng với vệ sinh các vị trí bị ô nhiễm bằng việc sử dụng các chất tẩy rửa và xử lý sinh học nhãn hiệu KEEEN là những việc làm quan trọng trong công tác xử lý sinh học hiệu quả để làm giảm hàm lượng dầu từ đất bị ô nhiễm. Rò rỉ dầu là thảm họa, sự cố điển hình trong môi trường do dầu được sử dụng phổ biến. Trong thực tế, đất bị ô nhiễm bởi hydrocarbon dầu, nơi từng có sản phẩm dầu được xử lý. Các sản phẩm KEEEN có thể được áp dụng trong quy trình làm sạch dựa trên xử lý sinh học tại chỗ. Chúng cung cấp hiệu quả làm sạch tuyệt vời so với các tác nhân xử lý sinh học khác. Áp dụng chất xử lý dầu và ứng phó dầu tràn KEEEN Oil Spill Control bằng cách phun nó lên đất bị ô nhiễm và sục khí cho đất. Kết quả của quá trình vi sinh vật và enzyme là dầu bị biến chất và chuyển thành nước và CO2. Sử dụng Chất tẩy rửa pha trộn tối đa Max Blends cho các tình huống khẩn cấp. Như tràn dầu trên đất do vỡ đường ống dẫn dầu, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt..

Sản phẩm sinh học KEEEN xử lý triệt để các loại bụi bẩn: benzen; xăng, dầu cắt gọt gia công kim loại. Dầu nhiên liệu, nhiên liệu máy bay, dầu bôi trơn, dầu thủy lực, skydrol, dầu mỡ. Dầu động cơ, dầu tinh chế, dầu thải.

Với công nghệ sinh học hiện đại từ Thái Lan. KEEEN giúp ứng phó khẩn cấp với các sự cố tràn đổ dầu thấm vào đất hủy hoại môi trường và sinh vật. Các sản phẩm dung dịch tẩy rửa của KEEEN giúp cứu sống hệ sinh thái. Cải tạo và phục hồi đất nhiễm dầu một cách hiêu quả và nhanh chóng. Biến các vùng đất rộng lớn có nguy cơ không còn sự sống trở về trạng thái ổn định và màu mỡ.

SẢN PHẨM KEEEN CHO GIẢI PHÁP CẢI TẠO, PHỤC HỒI ĐẤT NHIỄM DẦU

Chất kiểm soát dầu tràn từ KEEEN – Oil Spill Control

Chất tẩy rửa pha trộn tối đa – KEEEN Max Blends

xu ly và phuc hoi dat nhiem dau voi KEEEN

SOIL REMEDIATION

Cleaning of contaminated sites

Effective bioremediation tools for degrading oil contents from contaminated soil.

Oil leaks are typical in environment due to their common use. In practice soil is contaminated by oil hydrocarbons where ever oil products are handled.

KEEEN products can be applied in bioremediation based cleaning process in situ or on site. They provide great cleaning efficiency compared to other bioremediation agents.

Apply KEEEN Oil Spill Control by spraying it on the contaminated soils and aerate the soil mass. As a result of the microbial and enzymatic processes oil is degraded and converted into water and carbon dioxide. Use Max Blend for emergency situations.

ADDITIONAL INFO

Dirt type: benzene; gasoline, cutting fluids, fuel oils, jet fuel, lubricating oil, hydraulic oil, skydrol, grease, motor oil, refined petroleum, waste oil

KEEEN PRODUCTS

Oil Spill Control

Max Blends